1968

SM5DAJ SSTV

SSTV SM5DAJ START I EUROPA 1968

     HISTORIK ÖVER SSTV I EUROPA

Åke SM0BUO VID SIN SSTV STATION


SM0BUO,Åke hade under många år varit en känd röst på amatörbanden och sedan 1968 för många också ett känt ansikte. Det var nämligen den 24 juni detta år, som Åke inledde sin SSTV-bana med att vara med i den första tvåvägsförbindelsen över Atlanten. På andra sidan fanns VE3EGO Cid Horne i Ottawa.

  Dessförinnan hade mycket arbete lagts ner på förberedelser och på att färdigställa den först kameran och monitorn. Kameran en vidicon blev tyvärr aldrig riktigt vad Åke  hade hoppats på och han påbörjade därför konstruktionen av en samplingkamera som sedan kom att användas.

Under dessa år hade Åke TV-QSO med många olika länder det längsta var ZL1NH på Nya Zeeland. Vid detta år fanns det ca 150 aktiva SSVT-amatörer i USA men endast 6 stycken i Europa (dit får då undertecknad inräknas 5daj). Han var övertygad om att de snart kommer att bli många fler. Som vi ser idag år2001 fick Åke helt rätt . Detta tackvare att PC blev var mans egendom och det finns massor med olika program som gör det lätt att komma ut med en SSTV signal.

Bildskärm med lång efterlysningtid krävs.

I alla TV-system har bildröret en mycket stor betydelse. Vid SSTV har man gått in  för ett fosfor på bildskärmen som kallas P7,och som med acceptabelt ljusutbyte har en efterlysningstid av åtta sekunder eller längre. Man  kunde givetvis tänka sig användningen av ett minnesrör som har väsentligt större ljusutbyte, men möjligen sämre gråskala .  Om man  kan dämpa eller skärma av omgivningsbelysningen får man fullt godtagbart ljusutbyte från ett rör med P7-fosfor. 

En  annan faktor som man hade att ta hänsyn till vid utvecklingen av nuvarande( år1970) system var valet av avsökningsriktning och rastrets höjd/breddförhållande, Man valde formatet 1:1 för att till fullo kunna utnyttja ett litet. runt monitor rör. Avsökningsriktningen blev från vänster till höger och uppifrån och ned, eftersom man också ville ha möjlighet att sända skrivna meddelanden. 

SSTV-SIGNALENS UPPBYGGNAD


DENNA SIDA OM SSTV ÄR  TILLÄGNAD ÅKE SM7BUO, SOM ETT STORT TACK FÖR ATT HAN DELAT MED SIG AV SINA KUNSKAPER TILL ANDRA SOM HAR INTRESSET AV DETTA FASCINERANDE SÄTT ATT SÄNDA BILDER ÖVER HELA VÄRLDEN  VIA SSTV.


Dessförinnan hade mycket arbete lagts ner på förberedelser och på att färdigställa den först kameran och monitorn. Kameran en vidicon blev tyvärr aldrig riktigt vad Åke  hade hoppats på och han påbörjade därför konstruktionen av en samplingkamera som sedan kom att användas.

Under dessa år hade Åke TV-QSO med många olika länder det längsta var ZL1NH på Nya Zeeland. Vid detta år fanns det ca 150 aktiva SSVT-amatörer i USA men endast 6 stycken i Europa (dit får då undertecknad inräknas 5daj). Han var övertygar om att de snart kommer att bli många fler. Som vi ser idag år2001 fick Åke helt rätt . Detta tackvare att PC blev var mans egendom och det finns massor med olika program som gör det lätt att komma ut med en SSTV signal.

 

 Upphittade länkar, visar att Åke är SSTV-pionjär.

1.Some restored image 

3. SM0BUO ON IMAGE.

4. Wikipedia  and SSTV


Denna bild tog åtta sekunder att rita på skärmen, elektronstrålen vandrade långsamt uppifrån och ner. Fosfor av typ P7 som hade  lång efterlysning gjorde att skärmen avgav ljus från översta linjen när strålen ritade den sista i underkanten av bilden.


Slow scan-television (SSTV) är ett bildsändningssystem med mycket liten  bandbredd. Varje bild som tar åtta sekunder att sända ,är uppbyggd av ett 120 linjers raster. Det är viktigt att ha klart för sig  att SSTV inte erfordras större frekvensområde än en normal ssb-signal.

I Sverige ,liksom i övriga Europa fanns under dessa år endast ett fåtal amatörer som hade full utrustning  för mottagning och sändning av SSTV ,och de arbetade  med temporära tillstånd av respektive myndigheter. 

KORT BESKRIVNING AV  EN FLYINGSPOTSCANNER. 

Här framgår att man använder ett 3 tum katodstrålerör som genererade ett lysande raster , som genomlyste en DIAbild ,ljuset från bilden fångades upp av en fotomultiplicator .  Förstärkningen i denna var ca 100.000 gånger.

Fotomultiplicator av TYP 931 hade 1st .anod och 10st dynoder. samt 1st katod . På katoden matades  en spänning på MINUS 3000Volt. 

Anoden hade ett motstånd till jord som var gallerläcka till en triod.

Trioden utgjorde ingångssteg i efterföljande förstärkare. 
MONITOR FÖR SSTV TYP 1968.SSTV MONITOR MED 5TUM KATODSTRÅLERÖRNågra år senare kom plumbiconen i bruk.

 

SSTV KAMERA MED PLUMBICONRÖR.

 

BREDBANDS-TVSM5DAJ PÅ UHF.

 

TV bärvågen låg på 435Mhz .


Ljudet kördes på 28Mhz.

Lyckade försök med BREDBANDS-TV i ordets rätta mening.

ÅRETVAR 1968.

ANTENNEN VAR EN 43EL X-YAGI ANT.HÖJD 2


Ljudet kördes på 28Mhz.

Lyckade försök med BREDBANDS-TV i ordets rätta mening.

ÅRETVAR 1968.

ANTENNENVAR EN 43EL X-YAGI ANT.HÖJD 20M. 

På bilden finns min dåvarande AM TV- modulator . I stativets övre del . Detta  var en modulator från  första Nacka sändaren på Kanal 4. 

Här var de bredbandsmodulering med full bandbredd . Utan reducering av sidband.  Till detta fanns en hembyggad TV- kamera.

Mottagaren var en AGA 12TUM +omtrimmad TV2-converter.SM5DAJ


Bilden visar hur en fotomultiplikator fungerar. Ljuset till fotokatoden förstärks ca 100.000 gånger innan signalen lämnar anoden . Katoden har ca -3000Volt.

 


Varje televisionssystem måste kunna sända följande typ information: 

Synksignaler som åstadkommer att den  mottagna bilden tecknas i takt med den utsända bilden. Synksignalerna består av bildsynkpulser, som startar varje bild och linjesynkpulser som startar varje linje . Videoinformation , som ger en presentation av svart och vitt och mellanliggand gråskala vid avsökning av varje linje. Kombinationen av synk och videoinformation utgör den sammansatta televisionssignalen.

Med 120 linjer och en bildtid av åtta sekunder blir linjefrekvensen 15Hz. (Detta gäller de ursprungliga SSTV systemet som användes vid svartvit överförig  från 1958 -1971,sedan började andra linjesystem komma , man började testa olika system för att sända färgbilder och få fram bättre upplösning mm .

Det blev lättare när sedan Pc-program typ JVFAX kom ut . Sedan har mycket hänt på program sidan När sedan ett program som WIN PIX  PRO kom fick vi nya sändnings mode .Typ PD240 och då fick man en riktig bild på rutan 640x480pixel. 


FÖR ATT SÄNDA  SSTV. Erfodrades specialtillstånd .


Första bygget en scanner för DIA.

Jag byggde en flyingspotscanner efter ritning som  Åke  hade i QTC .

Se bild nedan.

Denna sida är under konstruktion.


FOTOMULTPLICATOR

TYP 931


KATODSTRÅLERÖR


Ett vandrande streck var vad som fanns på röret i takt med avlänkning

Horisontal freq. var 15 Hz som ritade upp ett 120linjers raster.  

Vertikal avböjningen var 1/8 Hz  en bild tog alltså 8 min. att sända .

Katodstrålerör med  fosfor av P7 typ användes i denna monitor. Detta innebar att  efterlysningen  på skärmen var 8sek.  Första linjen lyste när strålen ritade sista linjen . På så sätt kunde man se en komplett bild , man var tvungen att sitta i ett mörkt rum, pga bilden lagrades i fosfor skitet som långsamt slocknade. Innan nästa bild började att ritas.

MONITOR RÖR AV TYP DP13-34 ELLER 5ADP7 MED P7 FOSFOR

FÖR TEKNISK INTRESSERADE FINNS KOPPLINGS SCHEMA  ÖVER MONITORN HÄR

MONITOR DI

MONITOR 

Här finns en artikel som Radio & Televisiongjorde vid ett besök hos SM5DWC som var en av mina mottagarplatser. Vid besöket framgår bilden på TV.n som jag sände.

Denna TV kamera konstruerades med transistorer och lämnade  SSTV signal med 120 linjes raster . Enligt bilden byggdes den  2001 .  Enbart för att se hur bilden från en plumbicon skulle bli.

All SSTV trafik sändes nu från PC och i färg så de blev en kort test period.

FÖR ATT SÄNDA  SSTV.

De erfodrades SM5DAJ specialtillstånd .


Första bygget en scanner för DIA.

Jag byggde en flyingspotscanner efter ritning som  Åke  hade i QTC .

Se bild nedan.Några år senare kom plumbiconen i bruk.

 

SSTV KAMERA MED PLUMBICONRÖR.

 

Detta är min hembyggda SSTV kamera som använde en PLUMBICON . Många timmars jobb ligger bakom detta bygge.

        BREDBANDS-TV SM5DAJ PÅ UHF.

TV bärvågen låg på 435Mhz .

Ljudet kördes på 28Mhz.

Lyckade försök med BREDBANDS-TV i ordets rätta mening.

ÅRETVAR 1968.

ANTENNENVAR EN 43EL X-YAGI ANT.HÖJD 20M.

På bilden finns min dåvarande AM TV- modulator . I stativets övre del . Detta var en modulator från första Nacka sändaren på Kanal 4.

Här var de bredbandsmodulering med full bandbredd . Utan reducering av sidband. Till detta fanns en hembyggad TV- kamera.


Här pågår monitor bygge 1968.

Den svarta lådan med runt bildrör  är den färdiga SSTV monitorn.

Dessa bilder sändes från min MAGNET LOOP ner till en mottagare i Italien retur via internet.

Här en bild när jag sänder bilder från  DIA scanner.

Repotage om mej 1968 vid start av SSTV:

Min första mottagare för SSTV var denna en DRAKE 2B.

Detta år 2024 fick jag igång SSTV trafiken igen efter 50 års QRT.  Här under finns endel av min RIG. Tranciver ICOM IC 7610 , samt mitt nya slutsteg ACOM 1010 , syns nere till höger.

Mottagaren för SSTV är en AIRSPY finns på den högra monitorn. På den vänstra monitorn finns kontroll av utsänd bild samt flygtrafiken i Sverige.

SSTV   2024

Steget från mitt hembygge av monitor och kamera 1968 är ganska enormt , kunde inte ens drömma om att man skulle få vara med om detta för 50 år sedan

Att en MAGNETIC LOOP  har stor verkningsgrad de var känt. Men att de skulle gå att köra SSTV över hela EUROPA med 10 Watt från sändaren hade jag inte kunna tro.

Flera kontakter har körts ,här finns ett bild bevis. Kontakt med IN3ISV med endast 10Watt.