20100217

SSTV MONITOR MED 5TUM KATODSTRÅLERÖR MED P7 FOSFOR.

INPUT  BEGRÄNSAR & SYNKSTEG

LINJE OCH BILDAVBÖJNINGSKRETSAR

SM5DAJ

 

HOME