Jag har återupptagit DRM tekniken efter15 år. Då byggde man egna blandare och  MF-förstärkare på 455Khz. Idag går allt digitalt från antennkontakten fram till LF förstärkaren som matar högtalaren. Mottagaren är AIRSPY med lämpligt program. Samt DREAM som avkoddar bitströmmen från datorn .DREAM lämnar ljud till högtalatren.

                                              Här finns de stationer som avlyssnats via DRM.


              RRI FREKVENS  12.100Mhz    .                                             FUNKLUST ERLANGER FREKVENS 15.785Mhz.


WINB FROM USA  FREKVENS  15,722 Mhz SÄNDER MED ENDAST 5 Khz DRM bandbredd

KTWR ON ENGLISH FREKVENS  9.910Mhz

CIR KINA RADIO FREKVENS   15.590Mhz   

 KTRW FREKVENS 9.910 Mhz

                            2023-04-05

QSL FRÅN TRANS WORLD RADIO


IN GUAM

Detta är min antenn för DRM den täcker hela kortvågen, loopen är avstämbar för max känslighet.

Jag har loopen placerad på balkongräcket  i en vattentät låda. Under första testen.

Från balkongen finns en koaxialkabel som kopplas till mottagaren typ AIRSPY.

Mottagaren typ AIRSPY kopplas via USB kabel till lämplig dator.


DRM är ett system för digitalradio på långvåg, mellanvåg och kortvåg. DRM ger, liksom AM-kortvåg, en mycket lång, ibland global, räckvidd, och kombinerar denna långa räckvidd med en ljudkvalitet som är nästan lika bra som hos FM-radio. Data och text kan också integreras i radiosändningen i digital form. Wikipedia

Bilden visar DRM mottagning av RRI RADIO RUMÄIEN på frekvens 13.750 Mhz


Här en intressant signal, sändaren finns på ett universitet  i Tyskland . Sänder DRM 24/7 frekvensen är 15.785Mhz. En vertikalt rundstrålande antenn användes och effekten är 250 Watt.

Nu har jag kommit i mål. Antennen är placerad på en flyttbar hylla. Detta för att jag måste kunna flytta antennen på annan plats när jag är QRV på radion . Annars brinner innehållet i loop förstärkaren.

Trots dåliga konditioner lyckades jag få denna bild på skärmen.

Sändaren finns i Singapore.

DRM gick att ta emot med den lilla loopen, men vid jämförelse med min stora BABY LOOP framkom att den lilla loopen var mycket mera konditions beroende.

Nu har jag helt övergått till BABY LOOPEN även för DRM.

Nu tar jag emot DRM signaler från BBC på frekvens 5875Mhz med  BABY LOOP .För att få loopen i resonans på 5875Mhz kopplar jag in en extra kapacitans . Man avstämmer loopen på frekvens 7200Mhz , med en extra kapacitans på 131 pf. får man resonans på 5875Mhz. Kondensatorn  tillverkas av koaxkabel modell AIRCELL 5. Med en längd på ca 170CM får man 131pf.

2023-05-13

Här första mottagning med  min MAG LOOP.

Första testen med SDR play som mottagare .

Här ett DX DRM från Kina. Freq. 15.590 Mhz