En del av mitt  RADIO SHACK FT8,FT4 &CW TRAFIK  ON 10 ,14,18 & 24MHZ

 

KONTROLL MÄTNING AV LOOPEN  HÄR 12M . 15M. 20M  SAMT 30M

För avstämmning av antenen finns en  ATU som ställer in önskad frekvens efter frekvens val .

Här var de full trafik på 24 Mhz.

 De var på 30m som J68HZ kördes.  QSO även på 20m.


Såhär ser de ut på skärmen, när man känner sig som ett DX!!!!!

MY SECOND QSO TO V31DL  DR.ANDRE T SCHOLZ ON 18 MHZ

V31DL very good DX .

Min station består idag av ICOM IC 7610.

För att få lite extra tryck i signalen finns ett PA, HLA 300 som kan ge 300 Watt till antennen. Men jag brukar köra MAX 200 Watt på FT8 .

En extra  nätdel på 13.8 Volt och 50 Amper krävs för att driva slutsteget..

Här mottagning av BEACON SA6RR med 100mW ut i en vertikal antenn. Detta visar känsligheten på loopen.

 IC 7610 är frekvens styrd med 10.000 Mhz från GPS systemet.


SA6RR  TX  100mW

Detta är TX på SA6RR.

HB9DGV

Jag hade ett QSO med HB9DGV.

Första QSO där motstationen hade samma loop.