https://www.youtube.com/watch?v=lxQS58t39_U

  

   20100413

SM5DAJ SSTV

 

SSTV SM5DAJ START I EUROPA 1968

 

20111113

 

 

SM0BUO,Åke hade under många år varit en känd röst på amatörbanden och sedan 1968 för många också ett känt ansikte. Det var nämligen den 24 juni detta år, som Åke inledde sin SSTV-bana med att vara med i den första tvåvägsförbindelsen över Atlanten. På andra sidan fanns VE3EGO Cid Horne i Ottawa.

  Dessförinnan hade mycket arbete lagts ner på förberedelser och på att färdigställa den först kameran och monitorn. Kameran en vidicon blev tyvärr aldrig riktigt vad Åke  hade hoppats på och han påbörjade därför konstruktionen av en samplingkamera som sedan kom att användas.

Under dessa år hade Åke TV-QSO med många olika länder det längsta var ZL1NH på Nya Zeeland. Vid detta år fanns det ca 150 aktiva SSVT-amatörer i USA men endast 6 stycken i Europa (dit får då undertecknad inräknas 5daj). Han var övertygar om att de snart kommer att bli många fler. Som vi ser idag år2001 fick Åke helt rätt . Detta tackvare att PC blev var mans egendom och det finns massor med olika program som gör det lätt att komma ut med en SSTV signal.

Efter de första stapplande åren som följde, med enstaka amatörer som hade vågat sig på att bygga en monitor och ta emot bilder, kom sedan en del fabriks byggada monitorer som ex Robbot från USA och Wrasse från Tyskland.  Efter detta började PC-datorerna bli allt vanligare i radiorummet .

 Nu började program som JVFAX  bli känt ,och även detta kan vi tacka  Åke för. Åke jobbade  på all sin fritid med att ombesörja att det första JVFAX programmet  kom att bli  lätt åtkomligt i Sverige samt erbjöd  de svenska amatörerna en svensk manual .  Under senare år hade Åke även en SSTV sida i QTC  som gav tips och förslag till många idéer. 

 Upphittade länkar, visar att Åke är SSTV-pionjär.

1.Some restored image 

3. SM0BUO ON IMAGE.

4. Wikipedia  and SSTV

DENNA SIDA OM SSTV ÄR  TILLÄGNAD ÅKE SM7BUO, SOM ETT STORT TACK FÖR ATT HAN DELAT MED SIG AV SINA KUNSKAPER TILL ANDRA SOM HAR INTRESSET AV DETTA FASCINERANDE SÄTT ATT SÄNDA BILDER ÖVER HELA VÄRLDEN  VIA SSTV


Denna bild tog åtta sekunder att rita på skärmen, elektronstrålen vandrade långsamt uppifrån och ner. Fosfor av typ P7 som hade  lång efterlysning gjorde att skärmen avgav ljus från översta linjen när strålen ritade den sista i underkanten av bilden

Slow scan-television (SSTV) är ett bildsändningssystem med mycket liten  bandbredd. Varje bild som tar åtta sekunder att sända ,är uppbyggd av ett 120 linjers raster. Det är viktigt att ha klart för sig  att SSTV inte erfordras större frekvensområde än en normal ssb-signal.

I Sverige ,liksom i övriga Europa fanns under dessa år endast ett fåtal amatörer som hade full utrustning  för mottagning och sändning av SSTV ,och de arbetade  med temporära tillstånd av respektive myndigheter. 

 

 


SM7BUO FRAMFÖR SINA MONITORER

Bildskärm med lång efterlysningtid krävs.

I alla TV-system har bildröret en mycket stor betydelse. Vid SSTV har man gått in  för ett fosfor på bildskärmen som kallas P7,och som med acceptabelt ljusutbyte har en efterlysningstid av åtta sekunder eller längre. Man  kunde givetvis tänka sig användningen av ett minnesrör som har väsentligt större ljusutbyte, men möjligen sämre gråskala .  Om man  kan dämpa eller skärma av omgivningsbelysningen får man fullt godtagbart ljusutbyte från ett rör med P7-fosfor. 

En  annan faktor som man hade att ta hänsyn till vid utvecklingen av nuvarande( år1970) system var valet av avsökningsriktning och rastrets höjd/breddförhållande, Man valde formatet 1:1 för att till fullo kunna utnyttja ett litet. runt monitor rör. Avsökningsriktningen blev från vänster till höger och uppifrån och ned, eftersom man också ville ha möjlighet att sända skrivna meddelanden. 

SSTV-SIGNALENS UPPBYGGNAD

Varje televisionssystem måste kunna sända följande typ information: 

Synksignaler som åstadkommer att den  mottagna bilden tecknas i takt med den utsända bilden. Synksignalerna består av bildsynkpulser, som startar varje bild och linjesynkpulser som startar varje linje . Videoinformation , som ger en presentation av svart och vitt och mellanliggand gråskala vid avsökning av varje linje. Kombinationen av synk och videoinformation utgör den sammansatta televisionssignalen.

Med 120 linjer och en bildtid av åtta sekunder blir linjefrekvensen 15Hz. (Detta gäller de ursprungliga SSTV systemet som användes vid svartvit överförig  från 1958 -1971,sedan började andra linjesystem komma , man började testa olika system för att sända färgbilder och få fram bättre upplösning mm .

Det blev lättare när sedan Pc-program typ JVFAX kom ut . Sedan har mycket hänt på program sidan När sedan ett program som WIN PIX  PRO kom fick vi nya sändnings mode .Typ PD240 och då fick man en riktig bild på rutan 640x480pixel. 

 

0608

 FÖR ATT SÄNDA  SSTV.

De erfodrades SM5DAJ specialtillstånd .

Första bygget en scanner för DIA.

Jag byggde en flyingspotscanner efter ritning som  Åke  hade i QTC .

Se bild nedan.

KORT BESKRIVNING AV  EN FLYINGSPOTSCANNER

Här framgår att man använder ett 3 tum katodstrålerör som genererade ett lysande raster , som genomlyste en DIAbild ,ljuset från bilden fångades upp av en fotomultiplicator .  Förstärkningen i denna var ca 100.000 gånger.

Fotomultiplicator av TYP 931 hade 1st .anod och 10st dynoder. samt 1st katod . På katoden matades  en spänning på MINUS 650Volt. 

Anoden hade ett motstånd till jord som var gallerläcka till en triod.

Trioden utgjorde ingångssteg i efterföljande förstärkare.

MONITOR FÖR SSTV TYP 1968.

 

SSTV MONITOR MED 5TUM KATODSTRÅLERÖR

Några år senare kom plumbiconen i bruk.

 

SSTV KAMERA MED PLUMBICONRÖR.

 

BREDBANDS-TVSM5DAJ PÅ UHF.

 

TV bärvågen låg på 435Mhz .

Ljudet kördes på 28Mhz.

Lyckade försök med BREDBANDS-TV i ordets rätta mening.

ÅRET VAR 1968.

ANTENNEN VAR EN 43EL X-YAGI ANT.HÖJD 20M. 

På bilden finns min dåvarande AM TV- modulator . I stativets övre del . Detta  var en modulator från  första Nacka sändaren på Kanal 4.  

Denna gallermodulerade ett 4CX250 som kördes med ca 250Watt.

Här var de bredbandsmodulering med full bandbredd . Utan reducering av sidband.  Till detta fanns en hembyggad TV- kamera.

Mottagaren var en AGA 12TUM +omtrimmad TV2-converter. SM5DAJ

ok

 

1986 VAR DE VÄDERSATTELITER SOM AVLYSSNADES 

 

 

SSTV MED 120LINER

VIKTIGA KOMPONENTER

I SSTV SYSTEMET

 

FOTO MULTIPLICATOR

more ..........

 

CRT FÖR BILD AVSÖKNING

I FLYINGSPOTSCANNER

 

 

 

KAMERARÖR AV TYP

PLUMBICON

 

 

more .........

 

 

 

 

FOTOMULTPLICATOR

TYP 931

KATODSTRÅLERÖR

Ett vandrande streck var vad som fanns på röret i takt med avlänkning

Horisontal freq. var 15 Hz som ritade upp ett 120linjers raster.  

Vertikal avböjningen var 1/8 Hz  en bild tog alltså 8 min. att sända .

 Katodstrålerör med  fosfor av P7 typ användes i denna monitor. Detta innebar att  efterlysningen  på skärmen var 8sek.  Första linjen lyste när strålen ritade sista linjen . På så sätt kunde man se en komplett bild , man var tvungen att sitta i ett mörkt rum, pga bilden lagrades i fosfor skitet som långsamt slocknade. Innan nästa bild började att ritas.  

 

MONITOR RÖR AV TYP DP13-34 ELLER 5ADP7 MED P7 FOSFOR

FÖR TEKNISK INTRESSERADE FINNS KOPPLINGS SCHEMA  ÖVER MONITORN HÄR

MONITOR DIAGRAM

 

 

 

 

Denna TV kamera konstruerades med transistorer och lämnade  SSTV signal med 120 linjes raster . Enligt bilden byggdes den  2001 .  Enbart för att se hur bilden från en plumbicon skulle bli.

All SSTV trafik sändes nu från PC och i färg så de blev en kort test period.

 

ATV på 435 Mhz

 

 Här finns en artikel som Radio & Television  gjorde  vid ett besök hos SM5DWC som var en av mina mottagarplatser.  Vid besöket framgår bilden på  TV.n  som jag sände.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidorna är gjorda för 1024x768p.*  ©Copyright 2010 Sixten Enström  

Denna sida kommer att ge en historisk återblick hur SSTV startade i Europa

This is story of SSTV start in Europe of SM0BUO and SM5DAJ 1968.