Fortsättning följer.

 

***********************************************************************************

  

******************************************************************

 

 

SM5DAJ

 RADIO SCHACK 2019

  

 

MITT

OOOOOOOOO

2019-12-16

LOOPEN FINNS HOS limmared Radio & Data AB

HÄR KOMMER  NYA UPPTÄCKTER MED  MAGNET LOOPEN UNDER DRIFT

;

Efter införande av drosslar i feedern får jag ändra mina tankar om BRUS.

 

******************UNDER KONSTRUKTION*****************

 

 

Jag har hela tiden konstaterat att " LOKAL BRUSET" har varit kraftigt .

S metern indikerade S 5/6 på 30 meter med en mottagar band bredd på 100 Hz på CW.

 För att få ner "antenn bruset " måste man använda 100/50 Hz i mottagar bandbredd ".

 Jag har utgått från att detta varit antenn bruset, inte tänkt mera på detta.

 Jag har utgått i från att detta varit  funktionen av världens bäst Magnetic Loop.

  DROSSLAR på koaxen .

Nu  när all HF som jag brottats med i alla enheter  och som fanns i rummet ,på PC radio och alla andra enheter.

Nu är det bara LOOPen som är mottagare av inkommande signal.

Nu lämnar all  tillförd   effekt antennen  i forma av magnetisk energi.

Nu förstår jag att detta är VÄRLDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP.

 

 

 

  

 

ICOM7610

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Innebär vissa problem. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag. 

  

Magnetic loop ATU.

Frekvensval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekvens. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

 

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år ,

R390/URR vägde 30Kg och innehöll 30 rör !!!

 detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , 

en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Efter ett års drift med IC7610 , måste jag säga att detta är 

den absolut bästa station jag har varit ägare till .

 

**********************************

 

Mast fot till parasoll .

*********Montering av loopen. *********

Följande är nytt, för att få koax och station fri från HF, är de bara att tillverka 2 st drosslar  som monteras på koaxen.  

 Då är det bara att köra.

 

 

KNAPPSATS FÖR FREKVENS BYTE

 

 

 

 

 

 

För att stationens frekvens ska ligga absolut rätt 

finns en GPS mottagare som lämnar 10Mhz till station.

PC:n för program med FT8 styrs  från en  NTP server på internet

Om jag har QSO och de inte fungerar , då är jag säker på att  felet ligger hos mot station.

 

Idag var det konditioner WCY fyren på 10144 pekade S metern S9+10db i QSB

Detta är mottagning av Digtal signal från FT8.

 

Detta är signaler från  min RX .

 Eftersom många frågar hur man ska få till  lämplig jordpunkt, har jag lite info  hur min ant, fungerar.

. Bättre jord- kontakt går inte att få tag på. Det är husets ÅSK/SKYDDSJORD endast det bästa är gott nog!!! . Här finns anslutning till alla balkonger. Det förutsätter att skyddsjorden inte är över lagrad med störningar.

 

Här är hela min rig ansluten.  Utan jordningen hade jag HF problem i alla datorer samt riggen som brändes  när sändaren igång.Ant. finns ju bara 10m från riggen.

SIST MEN INTE MINST ÄR HUR ANTENNEN KOPPLAS TILL STATION 

 

Och det är där mina nu beskrivna drosslar kommer in. Så fort sändaren slås på  kommer  koaxen att radiera kanske 25% av utmatad effekt  från skärmen.

Och risken med detta medför  att störningar i omgivande elektronik.

Tar man lösningen på HF problemet från rätt håll  genom att montera HF drosslar på matar koaxen , så försvinner alla problem med HF i stationen. Och allt annat som gav problem .

Tack vare dessa 2 drosslar fick jag 12st ferriter över.

Efter att jag fick denna koppling till klar kunde jag avlägsna alla ferriter. Nu blev koaxen fri från att det flyter ström i skärmen. 

Nu försvann  allt brus och störningar som finns runt kablarna.  

Brus nivån minskade med 10db.

Detta är nu min lösning, och bor man på annat sätt utan lokal störningar så kanske ant. fungerar lika" bra" utan jord,

 Jag har 37 lägeheter som troligen åstadkommer störningar mer eller mindre. 

 En kontroll att antennen fungerar.  

 

Nya rön och upptäkter

Den slutliga testen av dessa drosslar kom när första regn vädret kom.

Tidigare innan jag kopplade in drosslarna i koaxn, fanns de ingen möjlighet att få loopen i resonans efter ett regn.  Detta pga. att koaxen ingick i resonansen av loopen.  DE blev induktiv koppling , mellan koaxen och balkongplattan. 

Efter inkoppling av drosslar så ingår inte koaxen i resonansen av loopen .

Nu är koaxen helt "KALL"och vattnet påverkar inte loopen .

Nu QRV på 18Mhz  . " Nu känns de som en antenn och inte en metall massa som hänger i ytterändan i ett rep."

Första test med  microVNA detta är 10MHZ: 
 

Resultatet i klartext .

 

 

18-04-2020

Här framgår var min signal kunde höras, samtidigt som jag hade QSO med BH8NSC  KINA. 

Efter att jag tillverkade drosslar för matar koaxen börjar jag märka att all tillförd effekt  till antennen converteras till 

magnetisk energi. Och inte går tillbaka via skärmen över koaxen. Utan drosslar få man en massa RFI- 

MAGNETIC LOOP

  

Med output 60Watts  på 10 Mhz, finns signaler över större delar   över världen.

 

Här QSL för kontakten med Guolin på 20meter.


   

Flag Counter

HOME