******************************************************************

 

 

SM5DAJ

 RADIO SCHACK 2021

  

 

En del av mitt  RADIO SHACK FT8 TRAFIK 10 & 18 MHZ

MITT

OOOOOOOOO

2019-12-16

LOOPEN FINNS HOS limmared Radio & Data AB

HÄR KOMMER  NYA UPPTÄCKTER MED  MAGNET LOOPEN 

;

Efter införande av drosslar i feedern får jag ändra mina tankar om BRUS.

2020-08-02

******************UNDER KONSTRUKTION*****************

 

BILD PÅ MIN NUVARANDE TRAFIK-PC

 

***** 

UNDER KONSTRUKTION

Jag har hela tiden konstaterat att " LOKAL BRUSET" har varit kraftigt .

S metern indikerade S 5/6 på 30 meter med en mottagar band bredd på 100 Hz på CW.

 För att få ner "antenn bruset " måste man använda 100/50 Hz i mottagar bandbredd ".

 Jag har utgått från att detta varit antenn bruset, inte tänkt mera på detta.

 Jag har utgått i från att detta varit  funktionen av världens bäst Magnetic Loop.

  DROSSLAR på koaxen .

Nu  när all HF som jag brottats med i alla enheter  och som fanns i rummet ,på PC radio och alla andra enheter.

Nu är det bara LOOPen som är mottagare av inkommande signal.

Nu lämnar all  tillförd   effekt antennen  i forma av magnetisk energi.

En något mera okänd funktion av en magnetic loop har jag nu konstaterat att de  stämmer. En magnetic loop ger inga RFI ,BCI eller TVI. Det är den stora fördelen när man bor i hyres hus. Min antenn är placread ca .2 meter från TV & ljud förstärkare. 

Efter att jag fick bort den  oönskade HF som fanns på koaxen den radierade HF som en long wire.

 Där med  försvann alla oönskade  effekter som uppträde pga. koaxen strålade som en long wire. När hela den tillförda effekten över gick i  magnetic  form . 

Jag matar atennen nu med 100 Watt inga oönskade effekter från annan utrustning. En sak är absolut säker finns  tendenser till RFI.eller liknande problem så strålar hela kabel anslutningen-. Med 100W tillförd effekt ligger Ca . 25% av effekten och strålar från koaxen.

Koaxen suger åt sig andra  lokala störningar som finns och gör att  "antenn " bruset  stiger. 

En enkel tanke, skulle man placera en Vertikal typ mobilantenn eller en tråd anten av något slag  på samma plats , fanns de ingen möjlighet att använda TV eller ljud förstärkare med denna antenn placering. Detta med tanke på att de finns för det mesta en massa långa ljud kablar anslutna mellan förstärkare och högtalare , som fungerar som LW och mycket starka HF fält finns runt ljud förstärkaren

Nu förstår jag att detta är VÄRLDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP

2020-07-05.

Nya DX  droppar in mitt första från GABON.

 

 

  

 

ICOM7610

Nytt power supply

DIAMOND

 

 

Mitt gamla power supply  var nästan 50 år och levererade många watt i värme  man nästa brände sig på efter 3 timmat med full belsatning hade översidan intagit 60grader.

 Detta nya power supply kan belsatas med  30 A  CONTINUS .

34 A INTERMITTENT.

Drive power from 7610 Ca 3/4 Watt.

for 200Watts output.

Drivspänning till 200Watt PA 

13.8 Volt /50 Amper.

yes 

 

POWER AMPLIFIER  KL505

 

 OUTPUT POWER FROM PA  

HÄR 200WATT

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Innebär vissa problem. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag.

 

 Magnetic loop ATU.

Frekvensval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekvens. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

 

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år ,

R390/URR vägde 30Kg och innehöll 30 rör !!!

 detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , 

en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Efter ett års drift med IC7610 , måste jag säga att detta är 

den absolut bästa station jag har varit ägare till .

 

**********************************

 

Mast fot till parasoll .

*********Montering av loopen. *********

Följande är nytt, för att få koax och station fri från HF, är de bara att tillverka 2 st drosslar  som monteras på koaxen.  

 Då är det bara att köra.

 

 

KNAPPSATS FÖR FREKVENS BYTE

Här kommer snart praktiska  mätresultat på matningen.

Magnetic Loop Antennas

What are magnetic antennas?

Magnetic' because they pick up the magnetic component of an electromagnetic field, unlike the usual antenna forms (dipoles, yagi antennas, vertical antennas), which only respond to the electrical component.

Magnetic antennas can be built very compact, good for limited spaces or 'mobile' use, e.g. on boats with limited space. Radials or other counterweights are not necessary, the radiation is largely independent of the distance of the antenna to the ground.

At the resonance frequency, magnetic antennas are quite narrow-banded. This has the advantage that on the one hand only few harmonics are radiated, on the other hand the antenna acts as a very narrow-band additional preselector and thus prevents overdriving of the usually quite broadband receivers by signals far away from the receiving frequency.

 

 

 

 

 

För att stationens frekvens ska ligga absolut rätt 

finns en GPS mottagare som lämnar 10Mhz till station.

PC:n för program med FT8 styrs  från en  NTP server på internet

Om jag har QSO och de inte fungerar , då är jag säker på att  felet ligger hos mot station.

QSO med Indonesia.

Nya rön och upptäkter

Den slutliga testen av dessa drosslar kom när första regn vädret kom.

Tidigare innan jag kopplade in drosslarna i koaxn, fanns de ingen möjlighet att få loopen i resonans efter ett regn.  Detta pga. att koaxen ingick i resonansen av loopen.  DE blev induktiv koppling , mellan koaxen och balkongplattan. 

Efter inkoppling av drosslar så ingår inte koaxen i resonansen av loopen .

Nu är koaxen helt "KALL"och vattnet påverkar inte loopen . Efter  första riktiga regnväder har jag fått rätt  att mina antaganden var rätt.  Vid minsta fuktighet gick de inte att få loopen i resonans. Men nu efter drossel  inkopplingen påverkas inte antennen vid regn. Fortfarande efter  20mm regn som gjorde balkong plattan sur med rinnade vatten runt koaxen är anpassningen fortfarande perfekt.

Nu QRV på 18Mhz  . " Nu känns de som en antenn och inte en metall massa som hänger i ytterändan i ett rep." En mycket intresant detalj är att nu inträffar alltid SWR 1.1 vid avstämmning.  De blev nästan aldrig SWR 1.1, beroenda på att koaxen hade olika koppling mot balkongen.

Efter mina tester  kan  jag säga följande,

Utan HF drosslar på matar koaxen kommer koaxen att påverka  SWR resultatet  på loopens SWR , över koaxen kommer att ligga ca 25% av  den utmatade effekten.

Idag var det konditioner WCY fyren på 10144 pekade S metern S9+10db i QSB

  

Om inte swr 1.1 indikeras  efter avstämning  ingår feeder koaxen i

antennsystemet.  Skärmen på koaxen har induktiv koppling till 

större metall föremål i närheten.

 

2020-08-02

 Eftersom många frågar hur man ska få till  lämplig jordpunkt, har jag lite info  hur min ant, fungerar.

. Bättre jord- kontakt går inte att få tag på. Det är husets ÅSK/SKYDDSJORD endast det bästa är gott nog!!! . Här finns anslutningFörsta test med  microVNA detta är 10MHZ: 
 till alla balkonger. Det förutsätter att skyddsjorden inte är över lagrad med störningar.

 

Här är hela min rig ansluten.  Utan jordningen hade jag HF problem i alla datorer samt riggen som brändes  när sändaren igång.Ant. finns ju bara 10m från riggen.

SIST MEN INTE MINST ÄR HUR ANTENNEN KOPPLAS TILL STATION 

 

Och det är där mina nu beskrivna drosslar kommer in. Så fort sändaren slås på  kommer  koaxen att radiera kanske 25% av utmatad effekt  från skärmen.

Och risken med detta medför  att störningar i omgivande elektronik.

Tar man lösningen på HF problemet från rätt håll  genom att montera HF drosslar på matar koaxen , så försvinner alla problem med HF i stationen. Och allt annat som gav problem .

Tack vare dessa 2 drosslar fick jag 12st ferriter över.

Efter att jag fick denna koppling till klar kunde jag avlägsna alla ferriter. Nu blev koaxen fri från att det flyter ström i skärmen. 

Nu försvann  allt brus och störningar som finns runt kablarna.  

Brus nivån minskade med 10db.

Detta är nu min lösning, och bor man på annat sätt utan lokal störningar så kanske ant. fungerar lika" bra" utan jord,

 Jag har 37 lägeheter som troligen åstadkommer störningar mer eller mindre. 

 En kontroll att antennen fungerar.  

 

 

Resultatet i klartext .

ok

   

 

KONTROLL AV ANTENEN

FILTERBOX VID ANTENNEN

 

   

 

HOME

 

Flag Counter