Fortsättning följer.

 

***********************************************************************************

  

******************************************************************

 

 

SM5DAJ

 RADIO SCHACK 2019

  

 

MITT

OOOOOOOOO

2019-12-16

 

HÄR KOMMER  NYA UPPTÄCKTER OM  MAGNET LOOPEN UNDER DRIFT

;

I och med denna  antenn upptäckt blev min RX loop för 30m överflödig.

Jag behöver väl inte omtala att  sändaren  ska vara RF jordad. 

Och det får inte vara ev. högalar kabel

Utan enkel ledare av typ 5 kvadrat mm FK. ju grövre  dess bättre. 

Så kort som möjligt. 

Under 4 år har jag brottats med HF i alla enheter. 

Datorer och hela station . Jag har försökt ta bort HF med ferriter och de har lyckats ibland . Jag utgick från att de var antennens fält- styrka som var orsak till detta efter som avståndet till antennen är ca 10m.

Men efter inkoppling av RF JORD var alla problem borta.

Utan RF JORD till maströret  blir de RF som går bakåt via kablarna.

Kablarna kommer att fungera som lång wire.

Och samtidigt får man  nätbrus och alla andra lednings bundna störningar kommer att höja bakgrunds QRM.

 Detta kommer att höja brusnivån särskilt på 40m . Jag hade så stor brusnivå på 40m . så det var kanppast användbart 40m. Nu ligger brusvivån på ca S0/S3  detta beronde  tid på dygnet.

 

Nu förstår jag att detta är VÄRDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP.

 ******************************************

 

 

*********************************************************UNDER KONSTRUKTION****************************************************************

 

 

Men jag har hela tiden konstaterat att " LOKAL BRUSET" har varit kraftigt .

S metern indikerade S 5/6 på 40 meter med en mottagar band bredd på 100 Hz på CW.

 För att få ner "antenn bruset " måste man använda 100/50 Hz i mottagar bandbredd ".

 Jag har utgått från att detta varit antenn bruset, inte tänkt mera på detta.

 Jag har utgått i från att hade  funktionen av världens bäst Magnetic Loop.

Men så fick jag en ide' att RF- JORDA MASTRÖERT som loppen är monterad på. 

Vid första kontrollen på 40m stod nu S metern på S1/2.
Trodde jag fått fel på koax matningen. Men vid kontroll fanns inget fel.
Nu började kontrollen och allt var ok. 
De brus som nu fanns var allt så de " riktiga antenn bruset. "  Allt brus över S2 .Nu med BW 450Hz.

De var nästan inte mätbart. 

Nu förstår jag att detta är VÄRDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP.

 

 

For 4 years now I have been QRV via the magnet loop. And drove about 6000 QSO.

 It worked perfectly. But I have always found that "LOCAL SHOWER" has been strong. 

The meter indicated S 5/6 at 40 meters with a receiver band width of 400 Hz on CW.

 In order to get down the "antenna noise" you have to use 100/50 Hz in receiving bandwidth.

"I assumed that this was the antenna noise, not thinking about it anymore. 

I have assumed that this was the function of the world's best Magnetic Loop.
But then I got an idea to connect ground to the mast pipe on which the loopen is mounted. 

At the first 40m check, the S meter now stood at S1 / 2.
Thought I was wrong about the coax feed. But in checking there was no fault.
Now the checks started and everything was ok.
The noise that now existed was everything so the real aerial noise. They were almost not measurable. 

Now I understand that this was THE WORLD'S BEST MAGNETIC LOOP.

 

 

 

ICOM7610

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Innebär vissa problem. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag. 

  

Magnetic loop ATU.

Frekvesval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekvens. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

 

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år ,

R390/URR vägde 30Kg och innehöll 30 rör !!!

 detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , 

en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Efter ett års drift med IC7610 , måste jag säga att detta är 

den absolut bästa station jag har varit ägare till .

 

**********************************

 

Mast fot till parasoll .

*********Montering av loopen. *********

Under förutsättning att loopen  har en perfekt

RF JORD är det bara att koppla in manöver-

spänningen och koax kabel. 

 Då är det bara att köra.

Detta måste provas från fall till fall ...

Alla problem försvann som jag brottats med tidigare.

Jag har en armerad cement platta över loopen och en cement platta under loopen .Vid regn blev balkong plattorna sura av regn  vatten ,och då gick de inte att avstämma loop:n .

Då ökade kapacitansen från båda håll. Och dess utom ändrades kablarnas kapacitans till JORD. DE var bara att vänta tills solen värmde upp betong plattorna så fungerade loop:n igen !!!!!!

Nu efter att jag kopplade mast röret till JORD spelar de ingen roll vad de är för väder.  Hittar alltid bästa SWR. 

OBS !!!!!

Jag vet ej hur kopplingen fungerar på andra håll.

Men min loop är placerad på en balkong, med en balkong över mej. Båda kopplade till JORD.

Detta är ett alternav för koppling. 

Troligen olika  resultat från plats till plats. 

 

 

KNAPPSATS FÖR FREKVENS BYTE

 

MONTERING UTAN JORD

 

 

MONTERING MED RF_JORD

 

För att stationens frekvens ska ligga absolut rätt 

finns en GPS mottagare som lämnar 10Mhz tillstation.

PC:n för program med FT8 styrs  från en  NTP server på internät

Om jag har QSO och de inte fungerar , då är jag säker på att  felet ligger hos motstation.

 

När man inte har instrument för swr analys får man ta den manuella vägen. Bilden under visar antenn brus vid BW 500Hz.vid NATT.

 

Brusnivån på bilden lutar åt höger detta pga,loopen har resonans 10110Khz.

En intressat detalj jag kan säga om de DAG elle NATT genom att titta på S-metaren. Vid natt ligger nålen på S0,och dag ger S5. Ett tecken på att känsligheten är mycket good- på loopen.

Detta är mottagning av Digtal signal från FT8.

 

Detta är signaler från RX .

Flag Counter

 

MAGNETIC LOOP


   

 

Flag Counter  

**********************

********************************************************************************************************************************************