Detta ät mitt radioshack 2018.

MAGNETIC LOOP

This is my radioshack 2018.

Up date 20190203

 MAGNETIC LOOP

*******************

IC7610

Info & test over IC7610 by AB4OJ.

Full information av IC7610.

'*******************************************

På denna sida finns BABY LOOP den går som sändar antenn.

Samt mitt bygge av en loop med nåtten 50x50CM min RX loop för 30M

Beskrivning av ett udda antenn projekt , balkong antenn för mottagning.

************************************************

Nu har en ny mottagare fått plats i shacket.

ICOM  IC7610

 

Här körs mest CW & FT8..

Premier QSO blev K1RM VIN in CT: USA på 20M.

Första FT8 QSO på 30m blev YB1TJ i Djoko in Indonesia.

På 30m CW fick jag QSO med JH7JVJ i Japan.

Nu är stationen invigd.!!!!!!!!!!!!!

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år , detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

MAGNETIC LOOP

 

20190328

FÖR  EXAKT FREKVENS  STYRS  IC7610  FRÅN GPS SYSTEMET

 

10 Mhz signal från GPS mottagaren till IC 7610

För att utesluta alla tids fel vid FT8  QSO styrs PCn av en NTP server  Time now +0.000 sekunder. 

och stationen är nu låst till GPS systemet.

Nu är de garanterat att frekvensen är exakt i riggen.

*************************************************************

KORTA STRÖMAVBROTT.

Under den tid jag kört med IC7610 har de inträffat korta strömavbrott.

Detta är inga roliga tillfällen. De senaste var på Ca 2/3 sekunder detta medförde att jag fick 

3 dagars jobb med stationen. Många funktioner påverkades och de blev periodiska fel som gjorde att 

inte vissa funktioner fungerade. Satt länge och funderade vad jag skulle göra.

Men till slut bestämde jag mej för att ta till en partial  RESET.

Nu skulle man komma till baka till fabriks inställningar. 

Något hände nu, men jag  fick börja med att hitta alla inställningar jag hade .

Till slut efter 3 dagar började jag få mycket under kontroll, men antenn omkopplingen 

gick  inte att styra på önskat sätt, jag måste köra med EXT:RX ANT1/R antenn, för ANT1 går inte att koppla till mottagaren .

Och i ANT 2 kopplas till SUB mottagaren, men till MAIN TX.

Efter detta strömavbrott insåg jag att jag inte vill vara med om nått liknande igen.

Så nu införskaffades en UPS som driver hela station. Samt 2st datorer  3 st monitorer och allt som hör riggen till.

UPS

 

Intermitenta fel ,mottagaren tystnade åtgerd byta band ,och ljudet kom tillbaka.

Mottagarens bandbredd ökar helt oväntat.

För att åtgerda felen räcker de att man byter band.

Ibland börjar APF skrika ca 1000Hz i högtalaren , åtgerd trycka på APF så blir de tyst.

Helt plötsligt försvann markeringar i SPECTRUM SCOPE. 

Det saknas markering i SUB RX det  går inte att få tillbaka dessa.

Utan vidare byttes CW till AM avhjälptes genom att åter välja CW.

Nu tystnade SUB RX, åtgerd byta band och ok igen.

Nu tystnade MAIN RX åtgerd trycka på val fri knapp, ok.

Mottagaren har vid otaliga gånger bara tystnat, åtgerd byta band och tillbaka och allt ok igen- 

De kanske är sådana fel men får räkna med i stället för brända motstånd !!!!!!!!!

Idag laddade jag in nytt program i IC7610 detta har jag skulle gjort 

för länge sedan för nu försvann alla konstiga fel

 

ÖVERVAKNING AV UPS 

20190331

****************************************************************************************

********************************************************

 

Jag byggde en loop med 2 varv kopparrör.

Detta var ett experiment som blev permanent.

Kan beskådas här.

 

Detta är prototypen till de som ska bli. Har nu konstaterat att den fungerar.

Har även upptäckt att bandbredden ökar avsevärt mot en vanlig loop.

Täcker alltså hela 30M  bandet .

Detta projekt kom till för att jag saknade sysselsättning, och att jag 

tyckte de skulle vara kul att se hur en loop med 2 varv skulle bli.

Att den skulle fungera så fint kunde jag inte ens tänka mej.

2018-06-28

 

 

Nu börjar bygget ta form.

Det första jag hörde på CW var en JH7  från  Japan med signalstyrka S7.

Första QSO på FT8 WA2HYO USA.

Här framgår den totala bandbredden.Och SWR.

 

Antennen är 50X50 CM och 2 varv 20mm kopparrör.

Matning via GAMMA MATCH TUBE 8mm rör.

Avstämningskondensatorn är MAX 65pf cap.

 

TEST AV DUBBEL_MAGNETIC LOOP

 

Ett lyckat resultat av detta experiment.

 

2018-11-12

   

Efter olika tester framkom att detta var den bästa uppställningen.

My first DX over this antennas K1NZ & W8FJ from USA.

QSO med Japan JH7JVJ Seo, RST 599 .från Japan.

Min antenn park idag.

ETT FT8 QSO FUNGERAR ENLIGT FÖLJANDE.

 

Jag sänder CQ 113215 via min stora LOOP

HZ0ZIV svarar 113030 signal via min RX LOOP

HZ0ZIV FÅR RAPPORT -09 från mej 113245 över stora loopn.

113300 SVARAR HZ0ZIV R FÖR MIN RAPPORT OCH GER MEJ -08  IRAPPORT VIA RX LOOPEN.

113315 SVARAR JAG RRR FÖR HANS RAPPORT VIA STORA LOOPEN.

113330 AVSLUTAR HZ0ZIV MED73 VIA RX LOOPEN.

113345 SÄNDER JAG 73 FÖR ATT AVSLUTA QSO VIA STORA LOOPEN.

 

 Den stora loopen går som TX-antenn. 

Placeringen av RX  MAGNETIC LOOP är lite knepigt för de får inte bli koppling mellan looparna.

Den här modellen kan naturligtvis byggas för vilken frekvens som helst.

BAND KONTROLL.

 

Tackvare att denna antenn  som täcker hela 30m. har jag koll på bandet utan att byta frekvens på mottagaren.

Magnetic loopen är normalt mycket smalbandig.

BANDBREDDEN  PÅ MIN LOOP ÄR 170Khz

 

HAM RADIO BANDET EN LITEN DEL AV BANDBREDDEN 

Detta är nog första magnetic loop i historien som har 170Khz BW.

********************************************************************

Det är inte många som har 3 TRE antenner för kortvåg på balkongen !!!!!!!!!!

 

Ännu har man inte tappat antenn kunskaperna !!!!!!!!!!!!!!!!

Trots att man bor i hyreshus kan man inte över ge antenntekniken . ..

Den som inte har plats för normal loop  med 1m diameter, 

kan bygga en  2 varvs loop med mått 50x50 CM, den tar mycket liten plats.

Antennen byggdes för mottagning i mitt fall , men den kan körs med 100Watt.

En rolig effekt av att lyssna på 2 antenner till varsin mottagare  är att,

lyssnar man på ett QSO kan de inträffa att den som ropar CQ hörs i vänster högtalare 

och den som svarar kommer i höger högtalare. 

*************

Efter antennen finns en preamp.

 

En preamp inhandlades från USA konstruerad av W7IUV. För att öka utspänningen från antennen.

När antennen endast går som mottagarantenn går de utmärkt att koppla in en RF förstärkare på kablen.

Förstärkaren är placerad 1m från loopen. 

När man inte har möjligheter för bättre antenn får man lösa förstärkningen på annat sätt.

 Vid sändning bryts matningen av 12Volt till förstärkaren 

 och ingången kortslutes till jord, detta för att inte

 transistorn skall brinna upp av spänningen från TX loopen vid sändning.

De första som kom via förstärkaren blev JH3OXM via FT8.

 

Slut kontroll av spänningsmatning till antennen.

 

Första  QSO med Australien blev VK6DW 

.

Första SIGNALERNA från grönland     OX3HI 

 

2019-06-26

 

Nu modern teknik.

HDSDR

 

Mera kommer. 

Vill man ha bättre koll på bandet använder man HDSDR+AIRSpy.

Här ser man  hela bandet.

För full information gå till följande länk

Airspy Low Cost High Performance SDR

************************************************************

Nu över till BABY LOOP

   

Eftersom jag flyttade från mitt hus blev jag utan antenner ,

för att kunna köra lite radio införskaffades en Magnetic loop.

Baby loop from I3VHF .

MAGNETIC LOOP

Ett bevis för loopens känslighet, lyssna på ljud från SA6RR.

Här  ljud prov på vad loopen förmår.

 

Detta är en inspelning av en QRPP BEACON effekten är 100mW.

Från Öxabäck Radio Rud avstånd 382Km.

Clicka på signalen.

SA6RR

 

Denna sändare hör jag varje dag ibland med S8 signal.

Frekvens 10.133Mhz. 

Som kontrast till SA6RR hade jag kontakt med China och BG7BDB  med samma loop.

 

Detta  QSO via digtal mode FT8. Avstånd 6630km.

Detta också på 30m.

*******************************************************************************

Nu över till hur Baby loopen fungerar.

MONTERING AV LOOPEN .

TEST ETT

Intressanta kommentarer har inkommit angånde problem att få antennen att fungera.

De ända problem som kan uppstå är att ATUn inte hittar resonans.

Detta under förutsättning att manöverkablen till motorn är fel kopplad. 

Vänder man matningen fel går motorn åt fel håll och resonans kan inte hittas.

Men är matningen rätt vänd, de kan man kontrollera genom att trycka på " / " för manuell styrning.

Sedan kan man  ex. välja en hög frekvens 15200, om man nu trycker ENTER och " 9" ska antennen  öppna sig 

mindre kapacitans. Man ser samtidigt på den BLÅ dioden vid strömbrytaren att motorn arbetar.

 Trycker man på " 3 " ska antenn gå i hop kapacitansen ökar.

 

Fungerar detta rätt är allt under kontroll.

TEST TVÅ.

Väljer man en frekvens där ATUn inte hittar resonans,  detta inträffar om SWR ligger över 3,0 på displayen

då komer ATUn att söka utan resultat tills time out inträffar , de står " NO RESONANS" i displayen .

För att komma ur detta lägen får man välja " / " och knappa in ex 15200 , och  " 9" för att öppna kondingen. 

De räcker om man öppnar till halva kapacitansen. 

TEST TRE

Frekvens test.

Man kan göra följande test. Börja knappa  in " * " välj ex. 25000  och tryck ENTER , nu ska antennen öppna sig nästa till MAX , när resonans inträffat. 

När SWR ligger mellan 1,1-3,0 hittar ATUn resonans och motorn stannar. Den valda frekvensen visas samt SWR.

Utför nu denna frekvens test med 1 Mhz avstånd, ner till 7 Mhz. 

Notera nu om de finns frekvenser som resonans inte kan uppnås.

Visas nu  " NO RESONANS "  på någon frekvens.  För att komma ur de låsta läget tryck""/ ""ta 15200 och "9" för att öppna.

Nu får man börja den magiska testen. 

Detta inträffar om inte loopen har fri sikt åt båda håll.

 

De kan verka lite spök likt, men de  påverkar antennen  menligt. 

Flytta antenn 50CM höger eller vänster ,bak eller fram  Eller en helt ny plats. Eller vrid antennen 90grader  höger eller vänster .

Eller vrid 180grader så man vänder sida på antennen.  Efter något av  dessa moment tryck ENTER och kolla om resonans inträffar. 

 PÅ JUST DEN TIDIGARE VALDA FREKVENSEN SOM "" NO RESONANS "" inträffade.

De är förmodligen något i omgivningen som påverkar antennen så resonans inte kan inträffa. 

För att komma ifrån yttre påverkan bör man ha minst 2  meter fritt runt om till fasta föremål. 

När man hittat rätt läge ,kan man göra frekvens testen igen för att se hur ändringen påverkade resultatet.

Kolla vad som inträffat sedan förra kollen.

Detta är de ända problem som kan inträffa. 

Innan jag fann rätt läge fick jag inte resonans runt 10-11 Mhz. 

Jag kan bara instämma , med  detta.

Kabel längden mellan TRX & avstämnings enhet ,och mellan avstämnings enhet & antenn kan ha betydelse.

You are using the best existing loop magnetic.

Efter att fått bort den lokala brusmattan kan jag nu intyga att detta är

världens bästa MAGNETIC LOOP.

Monteringen på en parasollfot passar fint lätt att flytta.

 

Den väger 15Kg och står stadigt. Kostar ca 350Kr.

*************************************************

*******************************************************

RESONANS FÖR LOOPEN

******************

SWR för 10Mhz.

   

 

***********************

Magnetic loop ATU.

Frekvesval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekves. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

  

Knappsats för frekves val.

Magnetic loop .

Trots flytt till en lägenhet kan jag nu vara QRV på 7,10,14,18,24 Mhz 

 

Här en första test av min nya antenn.

2016

*************************************************************************************************************************

 

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag. 

**********************************

*********************************************

2019-022-02

  

ANTENN NUMMER 3

Nu ett ovanligt antenn projekt

 De har visat sig att mitt balkongräcke är en  bra mottagar antenn. 

För att ta reda på om räcket skulle fungera som antenn montreade jag en 25 W lampa i serie med 

matningen , och se den lyste nu fick jag svar på att de gick ström i räcket.

Med  hjälp av Ohm metern framgick  de att räcket inte var jordat i balkongen , de var över 1000Mohm till jord.

 

 

Tack vare detta projekt fick jag QSO med BG9NJY,OX3HI & JL1IEO

Detta på 14Mhz FT8.

Grönland China och Japan.

 

Första QSL från 14 Mhz där RX antennen varit mitt balkong räcke!!!!!!!!!!!!

Nu var de dax att ta reda på vilken impedans som var lämplig för matningen.

Efter en del prov framkom att 500Ohm skulle passa .  En UNUN 500/50 Ohm tillverkades..

För att anpassa koax till mottagaren finns en MFJ TUNER: Eftersom denna koppling användes 

över ett stort frekvensområde kommer imp.i koaxen att variera.

 Den effektiva antenn ytan är 6 kvadrat meter.

Nu frågar sig vän av ordning finns de ingen motvikt för antenn, jo de kommer snart.

Mera kommer.

 

 

Nu kommer snart movikten för BALKONG ANTENNEN.

 

2019-02-03

Detta är uteslutande min mottagar antenn på 40m.30m

och 20m.

Motvikten består av ÅSKJORD+SKYDDSJORD i hela huset.

Nu har QSO genomförts med JA,YB& BI med detta som mottagare antenn.

 

 

 

ok

 

 

MAGNETIC LOOP


 

 

********************************************************************************************************************************************