Fortsättning följer.

 

***********************************************************************************

  

******************************************************************

 

 

SM5DAJ

 RADIO SCHACK 2019

  

 

MITT

OOOOOOOOO

2019-12-16

LOOPEN FINNS HOS limmared Radio & Data AB

HÄR KOMMER  NYA UPPTÄCKTER MED  MAGNET LOOPEN UNDER DRIFT

;

Efter införande av drosslar i feedern får jag ändra mina tankar om BRUS.

 

******************UNDER KONSTRUKTION*****************

 

 

Jag har hela tiden konstaterat att " LOKAL BRUSET" har varit kraftigt .

S metern indikerade S 5/6 på 30 meter med en mottagar band bredd på 100 Hz på CW.

 För att få ner "antenn bruset " måste man använda 100/50 Hz i mottagar bandbredd ".

 Jag har utgått från att detta varit antenn bruset, inte tänkt mera på detta.

 Jag har utgått i från att detta varit  funktionen av världens bäst Magnetic Loop.

Men så fick jag en ide' att - JORDA MASTRÖERT som loppen är monterad på.  Samt montera DROSSLAR på koaxen .

Nu  är all HF som jag brottats med i all enheter  och som fanns i rummet ,som PC radio och alla andra enheter.

Nu är det bara LOOPen som är mottagare av inkommande signal.

Nu lämnar all  tillförd   effekt antennen  i forma av radierar signal.

Nu förstår jag att detta är VÄRLDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP.

 

 

 

 

 

ICOM7610

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Innebär vissa problem. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag. 

  

Magnetic loop ATU.

Frekvensval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekvens. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

 

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år ,

R390/URR vägde 30Kg och innehöll 30 rör !!!

 detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , 

en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Efter ett års drift med IC7610 , måste jag säga att detta är 

den absolut bästa station jag har varit ägare till .

 

**********************************

 

Mast fot till parasoll .

*********Montering av loopen. *********

Under förutsättning att loopen  har en perfekt

 JORD är det bara att koppla in manöver-

spänningen och koax kabel.

Följande är nytt, för att få koax och station fri från HF, är de bara att tillverka 2 st drosslar  som monteras på koaxen.  

 Då är det bara att köra.

Detta måste provas från fall till fall ...

 

 

Nu efter att jag kopplade mast röret till JORD spelar de ingen roll vad de är för väder.  Hittar alltid bästa SWR. 

OBS !!!!!

Jag vet ej hur kopplingen fungerar på andra håll.

Men min loop är placerad på en balkong, med en balkong över mej. Båda kopplade till JORD.

Detta är ett alternav för koppling. 

Troligen olika  resultat från plats till plats. 

 

 

KNAPPSATS FÖR FREKVENS BYTE

 

MONTERING UTAN JORD

 

 

MONTERING MED RF_JORD

 

För att stationens frekvens ska ligga absolut rätt 

finns en GPS mottagare som lämnar 10Mhz till station.

PC:n för program med FT8 styrs  från en  NTP server på internet

Om jag har QSO och de inte fungerar , då är jag säker på att  felet ligger hos mot station.

 

Idag var det konditioner WCY fyren på 10144 pekade S metern S9+10db i QSB

Detta är mottagning av Digtal signal från FT8.

 

Detta är signaler från RX .

 Eftersom många frågar hur man ska få till  lämplig jordpunkt, har jag lite info  hur min ant, fungerar.

. Bättre jord- kontakt går inte att få tag på. Det är husets ÅSK/SKYDDSJORD endast det bästa är gott nog!!! . Här finns anslutning till alla balkonger. Det förutsätter att skyddsjorden inte är över lagrad med störningar.

Jag fick en ny ant. efter JORD anslutningen.

Här är hela min rig ansluten.  Utan jordningen hade jag HF problem i alla datorer samt riggen som brändes  när sändaren igång.Ant. finns ju bara 10m från riggen.

SIST MEN INTE MINST ÄR HUR ANTENNEN KOPPLAS TILL STATION 

 

Och det är där mina nu beskrivna drosslar kommer in. Så fort sändaren slås på kommer  koaxen att radiera kanske 25% av utmatad effekt  från skärmen.

Och risken med detta medför  att störningar i omgivande elektronik.

Tar man lösningen på HF problemet från rätt håll  genom att montera HF drosslar på matar koaxen , så försvinner alla problem med HF i stationen. Och allt annat som gav problem .

Tack vare dessa 2 drosslar fick jag 12st ferriter över.

Efter att jag fick denna koppling till klar kunde jag avlägsna alla ferriter. Nu blev koaxen fri från att det flyter ström i skärmen. 

Nu försvann  allt brus och störningar som finns runt kablarna.  

Detta är nu min lösning, och bor man på annat sätt utan lokal störningar så kanske ant. fungerar lika" bra" utan jord,

 Jag har 37 lägeheter som troligen åstadkommer störningar mer eller mindre. 

 En kontroll att antennen fungerar.  

Första test med  microVNA detta är 10MHZ: 
 

Resultatet i klartext .

 

MAGNETIC LOOP

 


   

Flag Counter