******************************************************************

 

****

SM5DAJ

 RADIO SCHACK 2022

  

 

En del av mitt  RADIO SHACK FT8,FT4 &CW TRAFIK  ON 10 ,14,18 & 24 MHZ

MITT

OOOOOOOOO

2023-01-29

LOOPEN FINNS HOS limmared Radio & Data AB

  

Så här ser de ut på skärmen, när man känner sig som ett DX!!!!!

 

QSO to J69DS.

HAM 365 LOGBOOK

2023-01-20

 

2023-01-05

 

MY SECOND QSO TO V31DL  DR.ANDRE T SCHOLZ ON 18 MHZ

;

I have QSO to HB9DGV/QRP 5W on CW 30m .

 

2023-01-11

Efter 6 års drift av loopen kan jag nu garantera att loopen är helt fri från brus.

Här ligger loopen i resonans på 10.118Mhz.

Hörde en kväll SA6RR 100mW beacon med S8.

Efter att nu gått över till mest CW ,QRV varje morgon CA 0500 SNT .

Efter CQ svarade följande via RVB. KP2RUM.PY7ZC.W4KAZ.3V8SS.W2NAF & WZ7I.

Detta indikerar ju att signalen går ut. 

Kan följande noteras vid CQ infann sig följande QSO NY2PO i NY. 

Hans 200W och dipol gav 599 ,och mina 100W och magnetic loop fick 559.

 

Nytt Slutsteg ger 300 Watt ut.

 

Nu börjar sommar konditionerna när SA6RR HÖRS.

 

2023-01-28

 

SA6RR  TX  100mW

 

Detta är första dagen denna sommar som SA6RR DYKER UPP UR BRUSET. 

Ett bevis på att detta är 

  VÄRLDENS BÄSTA MAGNETIC LOOP

2023-01-05.

Nya DX  droppar in mitt första från GABON.

 

  

 

 

 

Ett mycket användbart instrument spectrum analizer och signal generator, med flera funktioner.

 

SIGNAL- GENERATOR

2023-01-25  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Efter 15000 DIGITALA QSO upphörde moduleringen av stationen

Nu blir de bara CW  som gäller.

Sista QSO blev XV1X.

Med Partial RESET löstes problemet.

Ett märkligt fel som kan inträffa.

Funktionerna på displayen börjar blinka.

Troligen kommer de från den dator som användes.

I mitt fall var de  ett felaktigt logg program som sände dynga tii 7610.

De kan gå så långt att vissa funktioner slutar att fungera. 

 

ICOM7610

Nytt power supply

DIAMOND

 

 

Mitt gamla power supply  var nästan 50 år och levererade många watt i värme  man nästa brände sig på efter 3 timmat med full belsatning hade översidan intagit 60grader.

 Detta nya power supply kan belsatas med  30 A  CONTINUS .

34 A INTERMITTENT.

Drive power from 7610 Ca 3/4 Watt.

for 200Watts output.

Drivspänning till 200Watt PA 

13.8 Volt /50 Amper.

yes 

 

 

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Innebär vissa problem. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. 

Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag.

 

 Magnetic loop ATU.

Frekvensval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekvens. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

 

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år ,

R390/URR vägde 30Kg och innehöll 30 rör !!!

 detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , 

en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Efter ett års drift med IC7610 , måste jag säga att detta är 

den absolut bästa station jag har varit ägare till .

 

**********************************

 

Mast fot till parasoll .

Montering av loopen. 

ATU FÖR LOOPEN

 Då är det bara att köra.

 

 

KNAPPSATS FÖR FREKVENS BYTE

 

Magnetic Loop Antennas

What are magnetic antennas?

Magnetic' because they pick up the magnetic component of an electromagnetic field, unlike the usual antenna forms (dipoles, yagi antennas, vertical antennas), which only respond to the electrical component.

Magnetic antennas can be built very compact, good for limited spaces or 'mobile' use, e.g. on boats with limited space. Radials or other counterweights are not necessary, the radiation is largely independent of the distance of the antenna to the ground.

At the resonance frequency, magnetic antennas are quite narrow-banded. This has the advantage that on the one hand only few harmonics are radiated, on the other hand the antenna acts as a very narrow-band additional preselector and thus prevents overdriving of the usually quite broadband receivers by signals far away from the receiving frequency.

 

 

 

 

 

 

För att stationens frekvens ska ligga absolut rätt 

finns en GPS mottagare som lämnar 10Mhz till station.

PC:n för program med FT8 styrs  från en  NTP server på internet

Om jag har QSO och de inte fungerar , då är jag säker på att  felet ligger hos mot station.

QSO med Indonesia.

 

Här en separat S/P METER FÖR IC-7610.

Tillverkad av UR6QW.

TEKNISK DATA ÖVER  MAGNET LOOPEN.

 

B

 

 

 

 

 

 

 

   

TEST

Gjorde en kontroll av loopens resonans frekvens  under temperatur förändring.

Justerade resonansen till 14.075 Mhz vid plus 20 C.

Vid plus 13C var resonansen 14.053Mhz vid plus 30C resonans vid 14.126Mhz

Tydligen så krympr matrialet vid lägre temperatur .

Om de är både C och L som påverkas vet jag ej.

2022-07-11

 

 

Efter kabel bytet gjordes en test  detta blev resultatet

  2022-08-25

Denna dag öppnade 18 Mhz fick ett antal DX i loggen.

Denna bild visar var mina signaler var mottagna denna eftermiddag.

AD5X 

Baby Loop Antenna is now also in USA

 2023-01-05

HOME