FY3200

FY3200 

 

SIGNALGENERATOR FY3200.

Denna generator täcker 0-24Mhz.

Den lämnar max 20Volt. Och min inställt 00.00Volt finns ändå S9+40db ut om man ansluter en mottagare.

Vid anslutning av mottagare kopplar man en variabel dämpsats före mottagaren så kan lägre utspänning

ställas in. Men de största felet är att man har läckströmmar av nätspänningen liggandes från BNC utgångarna

mot JORD . Amplituden av läckströmmen beror på hur man vänder nätkontakten.

De finns en enpolig strömbrytare, om man vänder kontakten så att brytaren bryter NOLLAN. Så ligger

fasen på switch trafon . Då får man 190Volt läckström mot JORD.Vänder man kontakten så brytaren bryter FASEN

finns 60Volt läckström mot JORD.

Orsaken till detta problem finns i nätdelen .

 

Den  kondesator  som ligger från primär lindningen

 på trafon på  1000pf mot signaljord i bygget. 

 Om denna kondensator 

bort tages kommer nätswitchen att busa.

Bästa lösningen är att låta bygget vara intakt.

Och koppla in en  trafo som skiljer jord från generatorn och RX jord.

 

Galvanisk seperation med en enkel trafo.

Så är problemet löst.

En toroid med 4varv in och 4 varv ut.

Detta är ett förslag på lösning.  

FY3200

Jag anser att de finns ingen anledning att byta nätdel.

SM5DAJ

 

13ok

 

-->