Här finns  QSL från  mina  DX  kontakter. 10500 QSO DIGITAL

Trafik på 10 & 18Mhz med digital mode .JT65 &FT8.

SM5DAJ

2020-10-21

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8.

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8.

 De intresanata med alla QSL är att all dessa QSOn är körda med endast en MAGNETIC LOOP  på balkongen.

Inga stora beamar  på 20m höjd och 1KW power.

HOME

HOME

CLUBLOG   SM5DAJ

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8.

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8.

 
   
   
   
   
   
   

Flag Counter