Här finns  QSL från  mina  DX  2022kontakter. 16500 QSO DIGITAL

Den 20170317 kördes den första digitala kontakten på JT65.

On this page is the following QSL from my DX contacts.

DX CALL ON THIS PAGE.

 

Trafik på 10 , 14& 18Mhz med digital mode .JT65 &FT8& FT4.

Har nu även gått över till CW mest på 30m. Freq 10.118.555Mhz

2022-02-15

Första DX QSO på CW efter låg tid.

Blev  NY2PO .

 

20210513

SM5DAJ

2020-10-21

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8. &FT4

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8. & FT4

 De intresanata med alla QSL är att all dessa QSOn är körda med endast en MAGNETIC LOOP  på balkongen.

Inga stora beamar  på 20m höjd och 1KW power.

 

HOME

WELCOME TO MY SUPER DX PAGE

HOME

 

 

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8.

QSL cards from my DX connectors via digital Mode FT8. & FT4

QSO TO ARCH IS 10981Km.

 

TOTALT FINNS NU ÖVER 500 KONTAKTER VIA FT4 I MIN LOG

  NU ÄR 40 LÄNDER KÖRDA PÅ FT4.

Now I have ridden 40 countries on FT4.

All QSO om Digital mode is now 16000.

MY TOP DX QSO

********

HOME

 

Hit Counter by Digits