Här finns  QSL från  mina  DX  kontakter.

Trafik på 10 & 18Mhz med digital mode FT8.

SM5DAJ

2020-10-21

 De intresanata med alla QSL är att all dessa QSOn är körda med endast en MAGNETIC LOOP  på balkongen.

Inga stora beamar  på 20m höjd och 1KW power.

HOME

HOME

 
   
   
   

Flag Counter