DRM    utsrustning som jag byggde .

20120510

 

Antenn för DRM är en aktiv antenn med 1.85m glasfiber spröt, antennen är placerad 50m bort från huset.

 

Koppling RX-ANT. gå via denna box.

Mitt  nya DRM system med induktiv utgång för  455kHz MF till förstärkaren .

2 st.MF trafo .

 

MF-bandbredden ca 40kHz  .

 

455kHz till MF filter.

 

 

 

MF enhet utan filter.

I 

455kHz till MF filter.

Mixer  från 455till 12kHz

 

 

Signal från 6Mhz ut via 12kHz MIXER.

12kHz DRM  signal utan filter mellan  MIXER & PC .

Mitt specialfilter för 12kHz  .

Styrenhet för filter.

 

Inställning av filterbandbredd sker via 2st. Xtal styrda osc.

med lämpliga frekvenser.

Bandpassfilter för 12kHz DRM .

Hittade några IC liggande i mitt surplusföråd.

 

PASSBANDSFILTERHAMRADIO

 

Filter kurva med 12kHz filter inkopplat.

  

Komplett DRM mottagare.  

 

Där upphörde nästa alla DRM sändningar ,och intresset

avtog även de.   

********

 

 

DRM

 
 

DRM Introduction & Implementation Guide


Mitt nya koncept för en perfect DRM signal utan brum och icke önskade fenomen .

 

 

 

 

 

 

 

Följande bitar kommer att användas.

MOTTAGARE FÖR HF 

HAMRADIO

ICOM IC-R70 

DRM-R70_diagram

MF signalen på 455kHz överföres från MF utgången via induktiv koppling , för att utesluta brum som finns mellan enheterna

 

Bygget  ska ge bästa möjliga selektivitet .  Detta genom att kopplingen är lågohmig  , med lågnivå.  

 

Induktiv koppling via 2st. MF transformatorer

 

 

 

 

 

 

 

Signal från utgången på RX via  den induktiva kopplingen

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få bästa ut bästa möjliga  signal kopplas ett 455Khz filter med BW på 10kHz före MF förstärkaren.  

 

 

 

 

455kHz  signalen förstärkes nu i min modifierade MF enhet.  Kopplingen har tre transformatorer med kraftig dämpning av primärlindningen . Kopplingen mellan stegen sker med 150pf.    

 

 

 

 

 

 Även efter förstärkaren  finns ett 455kHz filter 

 

 

 

 

 

 

MF signalen på 455kHz  från MF enheten kopplas  till MIXER för 12kHz. 

 

 

Ritning på SA612 MIXER.

 

 

 

 

 

12kHz ut från MIXER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandbredden är nu 25Khz fram till ljudkortet.  Signaler  på 5 och 20kHz passerar obehindrat fram till PC:n. Som exempel splatter från närliggande AM sändare.

 

 

 

 

 

Dämpningen ca 30dB vid 5 & 20kHz . 

Bandbredden styrs av digitala pulser på lämpliga frekvenser.  

 

 

 

Bygget börjar ta form

 

 

 

 

 

 

Val av frekvenser bestämmer bandbredden

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingen består av ett LP-filter &  ett HP-filter som är sammankopplade till ett BANDPASSFILTER.

 

 

När bygget börjar bli klart är behovet att minska splatter från närliggande AM sändare borta. 

Nästa alla DRM sändare är borta från banden. !!!!!

  

  

**************

Nu är mitt andra vinterprojekt

under kontroll

Min nuvarande DRM utrustning.

 20120901

 

Sidorna är gjorda för 1024x768p.*  ©Copyright 2010 Sixten Enström  

>