jjnnnnn

 

 

 

 

 

Enjoy perfect
Short Wave reception

The Digital Revolution has come to Short Wave.

Digital Radio Mondiale.

 

20190303

 

Här några  DRM stationer som avlyssnats .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram of R70 IF pcb.

 

R70 PCB

 

 

Nu  börjar mitt nya byggkoncept  för DRM att ta form .

För att få bästa möjlig selektivitet har jag hitta lite nya ide'r .

MONDIALE

 

 

Tyvärr upphörde nästan alla DRM sändare, vilket medförde

att intresset även stannade.