Detta ät mitt radioshack 2017.

This is my radioshack 2017.

Up date 20180510

 

*******************

IC7610

Info & test over IC7610 by AB4OJ.

Full information av IC7610.

'*******************************************

Nu har en ny mottagare fått plats i shacket.

ICOM  IC7610

 

Här körs mest CW.

Premier QSO blev K1RM VIN in CT: USA på 20M.

Första FT8 QSO på 30m blev YB1TJ i Djoko in Indonesia.

På 30m CW ficka jag QSO med JH7JVJ i Japan.

Nu är stationen invigd.!!!!!!!!!!!!!

Detta är en fantastisk station, med en otroligt fin mottagare. 

Jag saknade min R390 som jag hade i många år , detta är en modern R390 , med den senaste tekniken

från rör till SDR teknik.

Efter att nu börja hitta alla finesser på denna station, finns bara ett ord , en fantastisk CW mottagare att lyssna på.

Ett avlyssnat QSO.

 

Avlyssnade trafiken från 9Q5BB vid slutet av sändningen visade nålen på S9.

Detta visar att även jag utan avstämda antenner kan höra DX!!!!!!!!!!!

*************************************************************

Anlyssning på  CW 10Mhz och Japan.

 

NYA UPPTÄCKTER

Lyssnade på ett QSO med en Japan. De var JH7JVJ  som körde en Europe jag använde ,

magnet loopen till den vänstra mottagaren & Balkong-Ant. till den högra.

Nått märkligt upptäcktes JH7JVJ var hela tiden runt S9 på Balkong-Ant , men 

nästan ohörbar på Magnet Loopen.  Detta bekräftar mina tidigare teorier.

1.Balkong ant.har otroligt låg strålningsvinkel.

2.Balkong ant. har märkbart mindre fading. 

3. Signalen är stabilare jämfört med Mag-Loopen.

                   4. Många timmar & dagar har gått åt bara att lyssna och jämföra signalerna. 

                                           5.Dagens överraskning kontakt med A5A Bhutan på 10Mhz FT8 RX ant . var Balkong ant.

6: Avståndet från Bhutan till min ant. är 6375Km.

7. Nu kan jag säga att detta är inget skämt, det är verklighet.

Perfekt för DX signaler. 

 


 

20180102

HÄR KOMMER JAG ATT BERÄTTA LITE 

OM DE STÖRNINGAR SOM JAG BROTTAS MED.

LOKALA QRM

Detta är ett udda antennprojekt!!!!!!!!!!

My balcony antenna.

This  is " no resonance "antenna.

Nu har det visaat sig att jag har QRM  som finns från 5Mhz upp till ca 15Mhz.  

Detta är övertoner från minst ett switchat nätaggregat 

som ligger som ett pärlband på var 65Khz. Dessa övertoner driver dessutom i frekvens . 

Hamnar nu en sådan  överton mitt i ex. 30m blir nästan hela bandet obrukbart.

 Dels finns signalen med 65Khz avstånd varje överton är ca15Khz bred,och mellan varje överton ligger ett brus på ca S7/S8 .

Då kan alla förstå att de är inte lätt att få fram några signaler. Men jag har hittat en lösning som jag ska testa.

Jag har inga stora krav på fina DX men jag kör vad som bjuds när banden är öppna för mindre antenner. 

Samt att de prylar jag använder, ska ge ett bra resultat.

Följande bilder visar när de är som värst med QRM , vissa tider minska signalstyrkan på QRMen och banden går att använda.

För att lösa detta problem måste nått bredbandigt till.

Nu börjar man fundera ,vad kan man göra på en yta som är 3.50x1.40m  alltså balkongen.

 

10 Mhz 30Meter

 

Med ett span på +/-100Khz framgår vad jag brottas med. 

Nu är de så oxo så att signalstyrkan på QRMen kan variera  .

Alla övertoner har inte samma signalstyrka. När bandet ser ut så här finns inga DX att uppbringa.

Så nått måste göras ,men frågan är vad,  och när man bara har en balkong till förfogande.

Med Ohm metern i händerna fick jag en ide'.Jag skulle fixa en balkongantenn.

Bilden är från min balkongantenn utan QRM på 10Mhz

Då kan de se ut så här i mottagaren.

 

7Mhz 40Meter

  

De värsta är att 40M ser lika dant ut.  

Med min balkong antenn blev även 40m rent från övertoner. Den högra bilden.

Jag börjar se att detta är en bra lösning för att komma i från dessa QRM.

Nu går min Magnetloop som sändarantenn ,och balkong-antennen som mottagarantenn.

2018-05-17

Med ny teknik blir de ett bättre perspektiv av störningarna.

Detta är 40 m via Magnet Loopen.

 

Här en bild av samma 40 m band från min Balkong Ant.

 

Nu kan man faktiskt höra stationerna utan 64Khz QRM.

Även på 20m. är de likadant. Men med störningsfri antenn kan de se ut som bilder här under.

 

 

 

20180102

 

Första signalerna på 160m FT8.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Jag har byggt många byggen under mina 50 år som amatör , allt har varit roligt.

Men jag tro att detta projekt  slår allt annat.  Detta är ingen vetenskplig konstruktion,

utan ett experiment som uppstod tack vare Ohmmeterns utslag. !!!!!!

De blev ett mycket lyckat experimet.

Jag fick en ny upplevelse av mottagaren ,när inte bruset gör signalerna oläsbara.

Jag flyttade till denna lägenhet av en slump när jag sålde huset jag bott i under 10år.

Jag var helt ovetande om att de fanns en antenn som jag kunde använda!!!!

Den effektiva antennytan är 6 Kvadratmeter!!!!!!!

Detta antenn bygge är 

 avsett som mottagarantenn eller QRP max 5Watt.Digital mode FT8.

Forskning fortsätter!!!!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Lite funderingar runt vad som händer .

Nu kan jag konstatera att Magnet Loopen verkligen känner av magnetfältet ,här finns en eller flera switchade nätdelar som 

har transformatorer med starka läckande magnetfält. Min balkong antenn känner inte av magnetfälten på samma vis.

Utan här är de de elektriska fältet som dominerar. Därför är de mycket mindre störningar från den.

Nu går Balkong antennen som RX antenn & Loopen som TX antenn .

Man känner en stor tillfredställelse av att ha lurat  & QRM som loopen tar upp.

Än en gång ,jag kräver inga DX utan kör de som hörs,man får anpassa sig efter omständigheterna.

Men hörs  CW DX så kan man hoppas att signalerna går fram som man kan få ut ur loopen...

De har ju gått tidigare , nu hör jag bättre  så lyssna efter DX ska bli intressat.

Man är ju spänd på se vad som kan höras på detta antenn bygge.

Detta ska ju inte kunna fungera efter de principer man har lärt  sig, om antenner !!!!

Jag kan nu intyga att elinstalationerna i detta område är av högsta kvalitet' helt utan störningar från kontaktorer och dylikt.

En intressant upptäckt kom idag, lyssnar man med 2 identiska mottagare med varsin antenn.

Kan man hitta signaler som har ca 1/2mS fördröjnning i högtalarna. 

Vid CW hör man först signalen i ena högtalaren och straxt efter kommer tecknet i andra högtalaren.

Detta medför att telegrafi tecknen flyter ihop  och de går inte att läsa de som sändes.

Detta visar att antennerna har totalt olika strålning vinklar. Med olika  fördröjning som följd.

De flesta DX kör jag Digitalt  på FT8 .

Här signaler från West Malaysia.

7Mhz 40 Meter

20180103

 

Nu har jag kört 50 QSO:n var av en Japan.

Med denna koppling.

Nöden har ingen lag, man tager vad man haver.

Nu kan jag var igång även om de är QRM, på S9 från Loopen.

Över loopen totalt har jag kört 3000 QSO.

Och digital mode JT65 & FT8 ca 1500 QSOn

Perfekt även för BC DRM .

En intressant iaktagelse lyssnade på DRM på 9770 där fungerade inte DRM från loopen ,

men på denna balkong antenn helt perfekt. Detta var mycket intressant.

********************************************************************************

HUR BYGGET SER UT.

Här kommer nu ett försök att beskriva min upptäckt med Ohm metern.

Jag stod på balkongen och fick en ide' att kolla om mitt balkongräcket var samma kopplat med övriga delar i balkongen.

Gjorde då den intressanta upptäckten att de var över 100 Mohm mellan räcket att balkongen som är kopplad till åskjord.

Nu kom impulsen att försöka använda balkong räcket som mottagar antenn. Sagt och gjort jag började testa hur matningen 

skulle se ut. Kom fram till att bästa resultatet inträffade vid Ca 500 Ohm. Inte ofta man endast behöver EN koax för att 

täcka 30 Mhz till 1.8Mhz. Detta gäller som mottagarantenn.

ANTENN TEST

AV BALKONG-ANTENNEN !

 

Jag byggde en UNUN balun med 50/500 Ohm .

För att ta reda på om jag kunde få antenn ström i räcket kopplades en lampa på 25Watt 

i serie med matningen och avstämde TX en med 30Watt output, och se lampen lyser 

då flyter  de  ström i räcket . Alltså de skulle gå att använda räcket som antenn. 

Matningen är en skruv in i räcket !!!!

Motvikten till systemet blir husets åskjord & skyddsjord som finns 2dm från matningspunkten.

Arbetsfrekvens bestämmes av denna TUNER sedan sköter anpassningen till mottagaren ..

 

 

Detta är en del av den 6 kvadrat stora antennen !!!!!

 

Det är inte lämpligt att mata ut större effekt än MAX 5 W risken att dränka hela husets elektronik

med HF är ofrån kommligt. 

SM5DAJ ANTENNA-SYSTEM

 

20180413

 

 

Kan konstatera att de är inte loopen som ger brus , efter kontroll en morgon Kl.0722 .

Nu var loopen helt brus fri ,alltså ökar bruset under dagen.

PRAKTISKA TESTER AV ANTENNERNA. 

Många timmar har spenderats på att jämföra dessa båda antenner.

 I stort sett är signalen identisk från båda antennerna . 

En sak till som är en fördel, man behöver inte avstämma antenn när man flyttar  sig 10Khz.

 Signaler som ligger på S3/S5 på Balkong antennen 

hörs många gånger inte alls från loopen !!!!!.  

Kontroll lyssningen är nu klar.

Nu har jag lyssnat & lyssnat och jämfört signalerna mellan Balkong Ant. och Loopen. 

På 20,30 &40 Meter.

Detta ger vid handen jag hör fler stationer på Balkong Ant. mot loopen. De signaler 

som finns både på Balkong Ant. och loopen har i stort sett samma signalstyrka,

enda skillnaden är att loopen uppvisar mera QSB.

Kvällen avslutades på 30m , nu kom CU2AA  från Azores in på CW med S6.

Säger ännu en gång ,detta är absolut de intressantaste projekt jag utfört.

 

20180112

Mottagning av signaler via FT8 från Republic of Korea på 80m.

 

Detta trodde jag inte var möjligt.

Detta bekräftar att min "no resonance antenna " bygge fungerar !!!!!!!!!!

I detta antennsystem finns ingen resonas, endast i MFJ tuner finns rasonans. 

Tyvärr har jag ingen antenn att sända på ,för 80m .

20180122

Ett sista  bild bevis att balkong räcket, fungerar som mottagar ant.

 En mycket bra antenn när man inte har nått bättre.

No resonance antenna.

 

Hur många har hört en signal från China på 80m???  

***************************************************************

China QSO på 30Meter.

Första QSO med China  med BH1TSU i Beijing City. med balkong antennen som RX antenn.

Detta på 30Meter Mode FT8 och 40Watt .

WSPR  TEST 10MHZ TX OUTPUT 2WATT

 

Nu har jag nått ytterligheterna för detta " no resonance "antenna bygge. 

Med 2watt från TX   och 20m RG58 innan, effekten når ut till antenn!!!!!!!!!!!

Och svar kommer från Australien VK3AXF, TNX.

 

 

20180425

 

Med denna station kan jag nu fortfarande sända på loopen ,

men jag kan också lyssna samtidigt på båda antennerna. En mycket intressant funktion. 

Försvinner signalen i QSB på loopen , har jag fortfarande signalen läsbar från Balkong Ant.

 

 

DET BÄSTA AV ALLT BANDET ÄR QRM FRITT

 

 

****************************************************************

   

Eftersom jag flyttade från mitt hus blev jag utan antenner ,

för att kunna köra lite radio införskaffades en Magnetic loop.

Baby loop from I3VHF .

 

 

*******************************************************************************

Nu över till hur loopen fungerar.

MONTERING AV LOOPEN .

TEST ETT

Intressanta kommentarer har inkommit angånde problem att få antennen att fungera.

De ända problem som kan uppstå är att ATUn inte hittar resonans.

Detta under förutsättning att manöverkablen till motorn är fel kopplad. 

Vänder man matningen fel går motorn åt fel håll och resonans kan inte hittas.

Men är matningen rätt vänd, de kan man kontrollera genom att trycka på " / " för manuell styrning.

Sedan kan man  ex. välja en hög frekvens 15200, om man nu trycker ENTER och " 9" ska antennen  öppna sig 

mindre kapacitans. Man ser samtidigt på den BLÅ dioden vid strömbrytaren att motorn arbetar.

 Trycker man på " 3 " ska antenn gå i hop kapacitansen ökar.

 

Fungerar detta rätt är allt under kontroll.

TEST TVÅ.

Väljer man en frekvens där ATUn inte hittar resonans,  detta inträffar om SWR ligger över 3,0 på displayen

då komer ATUn att söka utan resultat tills time out inträffar , de står " NO RESONANS" i displayen .

För att komma ur detta lägen får man välja " / " och knappa in ex 15200 , och  " 9" för att öppna kondingen. 

De räcker om man öppnar till halva kapacitansen. 

TEST TRE

Frekvens test.

Man kan göra följande test. Börja knappa  in " * " välj ex. 25000  och tryck ENTER , nu ska antennen öppna sig nästa till MAX , när resonans inträffat. 

När SWR ligger mellan 1,1-3,0 hittar ATUn resonans och motorn stannar. Den valda frekvensen visas samt SWR.

Utför nu denna frekvens test med 1 Mhz avstånd, ner till 7 Mhz. 

Notera nu om de finns frekvenser som resonans inte kan uppnås.

Visas nu  " NO RESONANS "  på någon frekvens.  För att komma ur de låsta läget tryck""/ ""ta 15200 och "9" för att öppna.

Nu får man börja den magiska testen. 

Detta inträffar om inte loopen har fri sikt åt båda håll.

 

De kan verka lite spök likt, men de  påverkar antennen  menligt. 

Flytta antenn 50CM höger eller vänster ,bak eller fram  Eller en helt ny plats. Eller vrid antennen 90grader  höger eller vänster .

Eller vrid 180grader så man vänder sida på antennen.  Efter något av  dessa moment tryck ENTER och kolla om resonans inträffar. 

 PÅ JUST DEN TIDIGARE VALDA FREKVENSEN SOM "" NO RESONANS "" inträffade.

De är förmodligen något i omgivningen som påverkar antennen så resonans inte kan inträffa. 

För att komma ifrån yttre påverkan bör man ha minst 2  meter fritt runt om till fasta föremål. 

När man hittat rätt läge ,kan man göra frekvens testen igen för att se hur ändringen påverkade resultatet.

Kolla vad som inträffat sedan förra kollen.

Detta är de ända problem som kan inträffa. 

Innan jag fann rätt läge fick jag inte resonans runt 10-11 Mhz. 

Jag kan bara instämma , med  detta.

You are using the best existing loop magnetic.

Monteringen på en parasollfot passar fint lätt att flytta.

 

Den väger 15Kg och står stadigt. Kostar ca 350Kr.

*************************************************

 

 

 

*******************************************************

RESONANS FÖR LOOPEN

******************

SWR för  14 Mhz.

 

Detta på 14Mhz.

 Något sämre resultat på 14Mhz beror troligen på att balkongen över mej påverkar antennen. 

SWR för 10Mhz.

   

Något bättre resultat på 30m  & 40 Meter.

SWR för  7Mhz.

  

***********************

Magnetic loop ATU.

Frekvesval sker på en knappsats och en ATU styr antennen till rätt invald frekves. 

Samtidigt visas SWR när vald frekves infunnit sig. 

  

Knappsats för frekves val.

Magnetic loop .

Trots flytt till en lägenhet kan jag nu vara QRV på 7,10,14,18,24 Mhz 

 

Här en första test av min nya antenn.

2016

 

Att bo i lägenhet istället för eget hus med dipoler för alla band. Det blev en total omställning vid flytten .

Tackvare denna magnetic loop har jag varit QRV på alla band från 12 till 40m. Trots dessa urdåliga conditioner som råder i dag. 

Nu blev de ny station som gjorde att jag fick en ny syn på banden . 

IC-7300

 

 

Detta är IC7300 uppbyggnaden av stationen. 

TEST av IC7300 by DJ0IP kan läsas via följande länk.

ICOM IC 7300 inköptes som ersättare till min surplus rig en ICOM som var 40år gammal.  

 Med denna mottagare får man en ny upplevelse av banden .

 Nu fick jag även 6m , 50Mhz att köra på. Mina första QSOn kördes på en dipol som hängde mellan ändarna på min balkong .

Nu använder jag en fyrkantig halo . 

 

*********************************************

IC7300 & DRM

Eftersom jag jobbade mycket med DRM för ett antal år sedan låg de nära tillhands att testa denna mottagare

som har utgång för 12Khz IF.

 

Här sänder All India Radio DRM.

 

Som framgår av dessa bilder lämnar IC7300  en utmätkt   DRM signal. Här användes AM filter på 10Khz .

 

********************************************************************************************************************************************

 

 

 

HOME