FY3200S

SIGNALGENERATOR .

Denna generator täcker 0-24Mhz.

Den lämnar max 20Volt. Och min inställt 00.00Volt finns ändå S9+40db ut om man ansluter en mottagare.

Vid anslutning av mottagare kopplar man en variabel dämpsats före mottagaren så kan lägre utspänning

ställas in. Men de största felet är att man har läckströmmar av nätspänningen liggandes från BNC utgångarna

mot JORD . Amplituden av läckströmmen beror på hur man vänder nätkontakten.

De finns en enpolig strömbrytare, om man vänder kontakten så att brytaren bryter NOLLAN. Så ligger

fasen på switch trafon . Då får man 190Volt läckström mot JORD.Vänder man kontakten så brytaren bryter FASEN

finns 60Volt läckström mot JORD.

Orsaken till detta problem finns i nätdelen .

Av okänd anledning ligger en kondesator från primär lindningen

 på trafon på  1000pf mot signaljord i bygget.

Denna kondensator kopplar växelspänningen till signaljord.

Denna kondesator ger även en massa störningar på utgånde signal under 1Mhz.

Denna kondesator är BLÅ sitter som bilden visar vid trafon. 

Efter borttagandet av denna kondesator

finns ingen läckström mot JORD ut på signaljord i

 bygget och störningarna på  MW minskade markant. 

Jag anser att de finns ingen anledning att byta nätdel.

SM5DAJ

HOME